Hướng dẫn

10:13 24/10/2023

Profile (Biolink) là trang giới thiệu về bản thân hoặc doanh nghiệp của bạn khi đối tác quét hoặc chạm thẻ NFC. Trang Profile giúp cho đối tác có thể hiểu rõ về bạn và nội dung bạn muốn truyền tải. Trong bài viết này,  Ecard.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật thông tin Profile một cách chính xác và hiệu quả, bao gồm cập nhật thông tin cá nhân, hình ảnh đại diện và nội dung bạn muốn truyền tải.

Liên hệ với chúng tôi theo Hotline:

(Khuyên ECard)

0942-360-345